ATENEU ECLÈCTIC I LIBERAL D'ATEUS I AGNÒSTICS Treballem per

18-feb-2004

Principal
Treballem per
La nostra revista
Campanyes
Programa d'activitats
Contactar

 

L'Ateneu eclèctic i liberal d'ateus i agnòstics treballa per:

* Exposar evidències, estudis de la realitat i pragmatisme científic davant la creixent farsa i mentida que utilitzen les més de 20.000 sectes i religions de tot el món, i altres grups de pressió per sotmetre i espoliar als seus crèduls adeptes. Des de un tarannà pacífic i respectuós amb les persones, però combatiu amb la ignorància, el gregarisme,  la superstició, els fantasmes i l’engany que ofeguen la llibertat dels individus i el seu criteri propi.

* Tot i valorar i respectar a qui des de la seva fe o credulitat desenvolupa una labor social o humanitària des de llocs religiosos, cal denunciar a les persones, entitats, gurús, predicadors, tota classe de farsants i als practicants de l´obscurantisme que viuen de l´alienació, el gregarisme, la ignorància, la credulitat i les pors humanes. Als que de les necessitats espirituals de l’home en fan el gran negoci de les ànimes.

* Potenciar i humanitzar les cerimònies i rituals laics i civils.

* Propagar per tots els mitjans de comunicació accessibles així com internet, conferències, cursos, etc... inclús amb l’edició de publicacions en qualsevol tipus de suport material, la nostra pacífica lluita contra l`engany i la hipocresia social i a favor d’un home lliure i amb criteri propi.

* Denunciar la manipulació social, el gregarisme i l’alienació provocada per entitats i grups mediàtics, polítics, esportius (en especial el futbol), de pressió i d´altres que degraden la condició humana limitant el criteri propi i la llibertat individual.

* Estimular el saber que implica llibertat front el creure que implica fanatisme.

* Lluitar per una societat lliure i plural amb una administració sana i eficaç, sense inútil burocràcia i al veritable servei dels seus ciutadans.

* Fomentar les activitats culturals i lúdiques, així com les relacions i l`amistat entre els seus associats. Potenciant la qualitat humana dels seus membres.

* Crear i seleccionar comitès de treball per funcions específiques.

   

 

Principal | Treballem per | La nostra revista | Campanyes | Programa d'activitats | Contactar